• Polski
 • English

RODO – Informacja o Twoich danych osobowych

Informujemy że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Wikland, 02-532 Chojnów, ul. Partyzantów 23
  Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Kostaniak,  tel. 22 790 23 79 , 604 201 797, wikland@wikland.waw.pl
 2. Twoje dane osobowe mogą być wykorzystane zgodnie z obowiązującym prawem w uzasadnionym interesie administratora danych osobowych.
 3. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą organy administracji publicznej i kontroli, firmy kurierskie lub transportowe przy wykonaniu usługi oraz inne podmioty w prawnie
  uzasadnionych przypadkach.
 4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza wyżej wymienionymi, nie będą również wykorzystane w celach marketingowych, chyba że dodatkowo potwierdziłeś/łaś to odrębną zgodą.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od daty ukończenia realizacji ostatniej transakcji zakupu lub sprzedaży oraz 50 lat w sprawach dotyczących zatrudnienia.
  Po tym okresie dokumentacja będzie niszczona komisyjnie.
 6. Masz prawo do zapoznania się z treściami dotyczącymi Twoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych
  lub wniesienia sprzeciwu do GIODO , Warszawa 00-193 ul.Stawki 2 gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólne rozrządzenia o ochronie
  danych osobowych z 27.04.2016

Właściciel
Małgorzata Kostaniak